Zbiornik Żelazny Most

Zbiornik Żelazny most, KGHM, składowisko odpadów poflotacyjnych, fotograf Paweł LitwinZbiornik Żelazny Most – największe w Europie składowisko odpadów poflotacyjnych (flotacja - proces wzbogacania rudy miedzi) należące do KGHM Polska Miedź SA. Nazwa pochodzi od miejscowości w pobliżu której jest położony. Usytuowany na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna, w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Budowę zbiornika rozpoczęto w 1974 roku, a eksploatację (i równoczesną rozbudowę) od 12 lutego 1977 roku. Na jego potrzeby zalano trzy miejscowości: Barszów, Kalinówka i Pielgrzymów.

  • Powierzchnia całkowita 1394 ha
  • Objętość całkowita 340 mln m³
  • Długość zapór składowiska 14,3 km
  • Wysokość zapór 20~45 m
  • Objętość wody zgromadzonej w akwenie 8 mln m³
  • Powierzchnia plaż 770 ha
  • Powierzchnia akwenu 624 ha

Źródło: wikipedia

Zbiornik Żelazny Most, KGHM, składowisko odpadów poflotacyjnych, fotograf Paweł Litwin Zbiornik Żelazny Most, KGHM, składowisko odpadów poflotacyjnych, fotograf Paweł Litwin Zbiornik Żelazny Most, składowisko odpadów poflotacyjnych KGHM, fotograf Paweł LitwinZbiornik Żelazny most, KGHM, składowisko odpadów poflotacyjnych, fotograf Paweł Litwin

Zbiornik Żelazny Most KGHM - panorama sferyczna

Dodaj komentarz